Ve čtvrtek dne 14. listopadu absolvovali žáci devátých tříd besedu se sedmi studenty Gymnázia a SOŠ Rokycany, kteří jim popsali možnosti a způsob studia na škole. 

Dále jim podali informace o studijních oborech, akcích školy i maturitních zkouškách. Studenti hovořili velmi poutavě a jejich zkušenosti se u našich deváťáků setkaly s velkým zájmem. Závěrem děti obdržely informační materiály a pozvání na Den otevřených dveří, který proběhne pro zájemce škol okresu dne 11. 12. od 9:00 do 13:00 hodin. Pro veřejnost dále proběhne Den otevřených dveří v pátek  dne 22. 11. 2019 od jedné do pěti hodin a v sobotu dne 18. ledna 2020 od osmi do dvanácti hodin.

Ing. Vladimír Pospíšil