V polovině října navštívili naše deváťáky dva zástupci SOŠ a SOU Hořovice, aby k nim pohovořili o možnostech studia na této škole.

 Bývalá žákyně naší školy Kristýna Vajnarová představila  obor "Ekonomika a podnikání", který třetím rokem studuje. Pro zájemce pořádá škola Den otevřených dveří v pátek dne 22. 11. od 9 do 14 hodin, dále v sobotu dne 23.11. od 9 do 12 hodin a také dne 18. ledna 2020 od 9 do 12 hodin.

Mgr. Marcela Paulová