Ve dnech 23. října se žáci  tříd 2.A, 6.A a 6.B  zúčastnili preventivně výukového program s názvem „Hasík“. Žákům přednášeli dva lektoři z pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Plzeňského kraje –  paní por. Mgr. Olga Loukotová a pan  kap. Mgr. Pavel Beránek.

Profesionální hasiči dětem předávali informace a důležité zkušenosti z vlastní profese, které pomáhají předejít katastrofám, nebo případně ukáží, jak nastávající situaci řešit a zachránit sebe či ostatní. Děti se dověděly mnoho užitečných informací např. o správném postupu při užívání tísňové linky, o rozdělení a užívání jednotlivých hasicích přístrojů, o prevenci a příčinách požárů a co dělat v případě jeho vypuknutí. Také si zopakovaly základy první pomoci při ošetřování popálenin a součástí programu byla rovněž ukázka hasičské výstroje a výstroje. Děti velmi ochotně spolupracovaly, nadšeně sledovaly výklad a měly spoustu dotazů na to, co vše hasiči dělají a při čem pomáhají. Také si vyzkoušely, jak se nahlašuje nehoda, požár nebo jiná mimořádná událost a jak se při mimořádných událostech chovat. Děti byly také poučeny o možných hrozbách v domácnosti.

Protože bylo setkání pro všechny děti velice poučné a zajímavé, odměnily děti oba přednášející velkým potleskem. Pokračování projektu bude dne 31. října.

Mgr. Marcela Paulová