Ve středu dne 16. října proběhla pro obě šesté třídy beseda s metodičkou prevence kriminality PČR Rokycany paní nprap. Hanou Kroftovou. 

Tématem byla šikana, kyberšikana a osobní bezpečí. Žáci si připomněli znalosti o příčinách, znacích a důsledcích šikany, výklad provázela působivá prezentace s konkrétními případy šikany a kyberšikany dětí a mládeže. Žáci byli kromě možností prevence a řešení šikany rovněž poučeni o bezpečném chování na internetu. U žáků se beseda setkala s velkým zájmem, o čemž svědčila jejich aktivita a zvídavé otázky.

Mgr. Jitka Brejchová