Ve čtvrtek dne 10. října absolvovala také třída 4.B pod vedením lesní pedagožky Bc. Ivany Kolerusové naučnou vycházku v okolí rybníka Tisý.

 Žáci pozorovali různé rostliny a živočichy žijící na louce, v lese a v rybníku, poznávali jejich život a způsob obživy. Seznámili se také s prací lesníků a vyzkoušeli si měření klád pomocí lesnické průměrky a lesnického pásma. V herní části programu si s pomocí zážitkových aktivit a poznávacích her vše zopakovali. Počasí dětem přálo a zážitková pedagogika je velmi zaujala.

Mgr. Alžběta Kapolková