Během měsíců května a června se třídy 1. stupně zúčastnily čtyřhodinové přírodovědné vycházky, kterou pro děti přichystaly Vojenské lesy a statky, divize Hořovice. 

Pracovníci VLS připravili pro děti formou zážitkové pedagogiky naučnou poznávací stezku kolem rybníka Tisý. Děti měly poznávat správné názvy zvířat, rostlin a stromů a zapisovat si je do notýsku. Cestou se dověděly mnoho zajímavostí o přírodě a její ochraně a také si v ní zahrály několik pěkných her. Na konci každý dostal drobný dárek a proběhlo vyhodnocení tohoto zajímavého půldenního projektu, který děti velmi nadchl. Žáci si hravou a názornou formou upevnili své znalosti i kladný vztah k přírodě.

Mgr. Alžběta Kapolková