V pátek dne 31. proběhly na škole oslavy Dne dětí. Je již tradicí, že se tento den na škole neučí a děti se věnují různým herním a tělovýchovným činnostem. Letošní Den dětí zahájil pan ředitel školy slavnostním proslovem, poté předal žákům prvního a druhého stupně dárky: nové pingpongové stoly do každého patra a každé třídě kornout s dobrotami. Pak se děti 1. stupně vydaly na cestu k ohništi pod lesem. Kromě opékání špekáčků na ně čekala spousta soutěží a úkolů, které pro ně připravili žáci třídy 8.B. Třídy druhého stupně podnikly se svými třídními učiteli turistickou vycházku po okolí Strašic. Počasí bylo pěkné, a tak si všichni Den dětí užili.
Mgr. M. Paulová