Ve dnech 21.3., 28.3. a 11.4. proběhlo v učebně informatiky školení pro zájemce z řad pedagogů - program EXCEL.Školení vedl pan učitel Ing. Vladimír Pospíšil, který všem zájemcům velmi fundovaně  a srozumitelně osvětlil možnosti a funkce tohoto hojně využívaného programu.
Mgr. M. Paulová