V polovině měsíce dubna vyhodnotil HZS Rokycany okresní výtvarnou soutěž "Požární ochrana očima dětí", každoročně pořádanou pro žáky MŠ a ZŠ.

V této soutěži se žáci naší školy každoročně umisťují na předních místech a také letos se umístili výborně: v kategorii 1. a 3. tříd získala první místo Marie Plešmídová, druhá se umístila Barbora Stupková (obě třída 2.A). V kategorii 3. - 5. tříd se umístila  na prvním místě Barbora Stryalová ze třídy 3.B.

Celou kategorii žáků 6. - 7. tříd  obsadili naši nadějní výtvarníci: na 1. místě se umístila Nikola Fialová z 6.A, na druhém místě Tereza Nodžáková z 6.B a třetí byl František Čmolík z 6.A.

Děkujeme všem žákům a jejich učitelům výtvarné výchovy za vzornou reprezentaci školy!

Mgr. Naděžda Kahovcová