V úterý dne 9. dubna proběhlo ve spádové dobřívské škole setkání vedení strašické ZŠ s rodiči žáků pátého ročníku. Rodiče byli informováni o možnostech strašické školy na druhém stupni, výklad provázela prezentace aktivit a úspěchů žáků školy.
Mgr.Věra Peterková, zástupkyně školy