V úterý dne 26. března proběhl na druhém stupni naší školy dopolední projekt "Příprava obyvatelstva k obraně státu (POKOS)". Na naši školu zavítali vojáci z 13. dělostřeleckého pluku v Jincích a připravili si pro děti šest různých stanovišť.Třídy se na nich postupně vystřídaly a vyzkoušely si různé dovednosti z oblasti civilní obrany, topografie, sebeobrany atd.... Celý program byl pojatý profesionálně a poutavě a setkal se u dětí s velikým nadšením. Projekt svou náplní pokryl  učivo o obraně státu o chování osob při mimořádných událostech.
Názvy stanovišť:
1. Prezentace POKOS a 13.dp
2. Zdravotní příprava
3. Ochrana proti zbraním hromadného ničení a chemickým látkám
4. Ukázky sebeobrany a ručních zbraní AČR
5. Spojovací příprava
6. Topografická příprava
 
Ing. Vladimír Pospíšil