Ve dnech 27. února a 6. března se předškoláci z MŠ zúčastnili výuky pracovních činností ve školních dílnách pod vedením pana učitele Ing. Vladimíra Pospíšila.

Ten jim v první lekci vysvětlil a ukázal různé druhy nářadí, které slouží k řezání, pilování, hoblování a broušení. Jednotlivé činnosti s tímto nářadím dětem názorně předvedl.

Při druhé lekci si pan učitel připravil pro každého předškoláka dřevěný hranolek a děti pilníkem brousily hrany dokulata.Všechny děti se snažily o co nejlepší výtvor, což se jim skutečně podařilo a byly z toho velmi nadšené a chtěly pracovat dále.

Ing. V. Pospíšil