Ve dnech 26.2. a  27.2. se žáci 1.A a 2.A zúčastnili besedy s paní Hanou Kroftovou, členkou Policie ČR. Žákům byla předvedena ukázka policejní uniformy i policejního odznaku, kterým má policista povinnost se prokazovat. Součástí hodinové diskuze bylo též dodržování pravidel slušného chování a pravidel silničního provozu s ohledem na věk žáků.

    p.uč. Andrlíková