V pátek 22. února proběhlo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Žáci ověřují své dovednosti při poslechu cizojazyčného rozhovoru, porozumění textu a ve schopnosti komunikovat v anglickém jazyce na dané téma. 

Dařilo se především našim mladším žákům ze 7.A, kteří ve své kategorii (6. a 7. tříd) předvedli pěkný výkon. Petr Janoušek se umístil na 5. místě a Vanesa Müllerová na 6. místě. V kategorii 8. - 9. tříd nás reprezentovaly dívky z 8.A, které prokázaly především dobré komunikační dovednosti a umístily se takto: Natálie Čížková na 15. místě a Pavlína Převrátilová na 16. místě. Všem dětem děkujeme za dobrou reprezentaci školy a přejeme jim, aby své zkušenosti uplatnily v příštích ročnících soutěže.

Mgr. Pavla Hrazdilová