V průběhu  měsíce října navštívili žáci 3., 4. a 5. ročníku dopravní hřiště v Rokycanech. V první teoretické části získávali vědomosti nutné ke zvládnutí  bezpečného pohybu v silničním provozu v roli chodce i cyklisty. Seznámili se s důležitými dopravními předpisy. Do jaké míry jim vše zůstalo v hlavičkách si žáci ověřili testem. Řidičský průkaz pro cyklisty si však bohužel odnesl jen někdo. Druhá část výuky – praktické jízdy na hřišti byli tím, na co se děti nejvíce těšily. Vše proběhlo pouze s drobnými přestupky bez havárií, modřin a slz. Těšíme se opět na jaře.