Dne 28.2. 2019 se uskutečnilo po roce další okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Místem setkání nejlepších řešitelů jednotlivých škol okresu bylo rokycanské gymnázium.

Naši školu zastupovaly dvě žákyně 9.A třídy, které byly zároveň dvěma nejúspěšnějšími řešitelkami školního kola jmenované olympiády. Jednalo se o Kateřinu Valečkovou a Veroniku Titlovou .V záloze vyčkával Jakub Nodžák, který ve školním kole obsadil 3. místo za oběma děvčaty a plnil roli náhradníka pro okresní kolo.

Z dvaceti účastníků z deseti škol okresu se Kateřina Valečková umístila na 5. místě, jen o půl bodu za v pořadí čtvrtou soupeřkou ze Zbiroha. Přední pozice získaly žákyně gymnázia. Veronika Titlová se umístila jako dvanáctá.

Oběma luštitelkám děkuji za výborné umístění a přeji mnoho zdaru v dalším studiu!

Mgr. Naďa Kahovcová