V posledních školních dnech před zimními prázdninami probíhal ve všech třídách každoroční projekt "Vánoce - tradice a zvyky."

V adventním období si děti připomněly v různých vyučovacích hodinách vánoční zvyky a tradice a také se věnovaly  rukodělným činnostem - pečení cukroví, výrobě vánočních ozdob a dárků atd. V hodinách hudební výchovy se zpívaly koledy. Pěvecký sbor ZŠ Karla Vokáče Strašice pod vedením hudebníka Mgr. Petra Šilhánka potěšil v adventním období širokou veřejnost svými koledami hned několikrát: ve čtvrtek dne 29. listopadu při rozsvícení vánočního stromu ve Strašicích, v neděli dne 2. prosince při rozsvícení vánočního stromu v Dobřívě, ve čtvrtek dne 6. prosince při zpívání seniorům ve Strašicích a konečně ve středu dne 19. prosince na živém Betlému žáků strašické školy. Betlém připravil pan učitel Ing. V. Pospíšil s žáky druhého stupně. Roli Marie ztvárnila Aneta Lopatová z 9.A, Josefem se stal Daniel Tomáš z 8.A, postavy tří králů mistrně zpodobnili žáci 7.A Lukáš Veverca, Štěpán Kunc a Jan Kolář. Andělé byli v podání Miroslavy Sazimové a Justýny Rosívalové z 9.A. O oheň se staral pastýř Matěj Paun ze 7.A.  Zvířátka zapůjčila paní Martina Novotná.

V této radostné atmosféře proběhl ve středu dne 19. prosince pátý ročník vánočního běhu do školních schodů, ve kterém zvítězilo družstvo deváťáků ve složení Matouš Andrlík, Jan Dezort, Kateřina Valečková a Kateřina Urxová. Následující den se skoro 80 žáků 5. – 9. tříd vypravilo s učiteli tělocviku do Hořovic, kde na zimním stadionu proběhlo vánoční bruslení. Žáci se věnovali různým sportovním činnostem a hrám a všichni si tuto akci velmi užili.

 Poslední školní den před prázdninami byl věnován třídním besídkám, kdy si děti mezi sebou vyměnily dárky a popřály si krásné Vánoce a úspěšný Nový rok.         

M. Paulová