Údaje k platbám obědů

Termín plateb: sporožirem do 20. dne v následujícím měsíci, složenkou do konce měsíce stávajícího
Číslo účtu: 0101037611/0800
Variabilní symbol: podle evidenčního čísla strávníka
Specifický symbol:  

Částky za obědy:

Žáci

a) strávníci do 6 let...................................19,-Kč

b) strávníci      7- 10 let.............................20,-Kč

c) strávníci     11-14 let.............................22,-Kč

d) strávníci     15 a více let.......................24,-Kč 

e)dospělí(cizí)strávníci.............................60,-Kč

Přílohy:
Download this file (Inkaso-informace.doc)Inkaso-informace.doc22 kB