Údaje k platbám obědů

Termín plateb: sporožirem do 20. dne v následujícím měsíci, složenkou do konce měsíce stávajícího
Číslo účtu: 0101037611/0800
Variabilní symbol: podle evidenčního čísla strávníka
Specifický symbol:  

Částky za obědy:

Žáci

1.-4.třída........................20,-Kč

5-9.třída.........................22,-Kč

Cizí strávníci..................60,-Kč

Přílohy:
Download this file (Inkaso-informace.doc)Inkaso-informace.doc22 kB