Třídní schůzky v letošním školním roce jsou ve dnech 22.11.2018 a 25.4.2019 od 16 hod. Po ukončení těchto třídních schůzek mohou zákonní zástupci hovořit s jednotlivými vyučujícími, kteří budou ve svých kabinetech do 17 hod.